Arbeiderpartiets budsjett - effekten for Sørlandet

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett gir stor effekt for Sørlandet. Blant annet vil kommunene i Vest-Agder få 69,5 mill. kroner mer enn med regjeringens forslag. Her har vi listet opp de ulike postene.