Arbeiderpartiet foreslår ekstraordinær opptaksprosess.

Det handler om elever som investerer 2 år av livet sitt for å forberede seg til å ta fagbrev slik at de kan bli ferdig snekker, tømrer, helsearbeider, heismontør, energimontør, elektriker, barne- og omsorgsarbeider, frisør, maler, mekaniker, murer, rørlegger og anleggsmaskinfører, for å nevne noen typer fagarbeidere vi ikke kan klare oss uten.

original_1478641219_1129944

Av Randi Øverland
Gruppeleder fylkestinget


I 2014 var det ca 200 elever som ønsket lærlingekontrakt, men som ikke fikk det. Omtrent halvparten av disse takket ja til et tilbud i skole, slik at de kunne bli ferdige og avlegge fagbrev i det faget de allerede hadde brukt 2 år på å lære.

I 2015, inneværende år, var det ca 300 elever som ikke fikk den læreplassen de ønsket seg. Vi vet ikke helt, men vi har fått oppgitt at ca halvparten har takket ja til skoleplass. Hva de andre gjør, vet vi ikke.

Vest-Agder Arbeiderparti mener det er lærlingekontrakt med en bedrift, privat eller offentlig, som er best. Det er det ingen tvil om. Og vi ønsker at det jobbes systematisk for å få det til for flest mulig av elevene som er ferdig på Vg2 våren 2016.

Alternativet for de som ikke får slik lærlingeplass, må være en praktisk rettet opplæring i skole som kvalifiser til fagbrev. Dette opplæringstilbudet må etter vår mening planlegges skikkelig sammen med praksis i ulike bedrifter og være på plass i god tid før nytt skoleår starter i august 2016.

For skoleåret 2016/2017 foreslår Vest-Agder Arbeiderparti derfor at elevene fra Vg2 yrkesfag og som ønsker lærekontrakt, tas ut av det ordinære inntaket og behandles spesielt.

Det er fylkeskommunen sitt ansvar at elevene få oppfylt sin rett til opplæring. Vi ønsker at antallet som ønsker læreplass, skal være klart allerede 1.februar. De går på skole i dag og burde ikke være vanskelig å kartlegge. Samtidig jobbes det hardt for å skaffe læreplasser til alle. Etter vår mening bør samarbeidet mellom opplæringskontorene og skolene bli langt tettere og bedre.

Videre mener vi planleggingen av antall «Vg3 i skole» må starte seinest 1. mai, ikke i «hu og hast» medio september slik det har vært de to siste årene, men slik at vi sikrer den nødvendige kvalitet på dette tilbudet.

Arbeiderpartiet mener det nå er viktig å ta realiteten inn over seg allerede nå når det gjelder evt. mangel på læreplasser til våren, slik at elevene og ikke minst bedriftene, ser og opplever at opplæringen i Vg3 i skole som må tilbys enkelte elever, er kvalitativt på høyde med kravene i de ulike fagene.

Elevene skal etter Arbeiderpartiet sitt forslag kunne tilbys lærekontrakt eller en god opplæringsplass i skole seinest i slutten av juni 2016.

Dersom flertallet i fylkestinget tar sitt ansvar på alvor, mener vi det er fullt mulig å få til.