Arbeiderpartiet er opptatt av en inkluderende felleskole

Tidligere leder av Utdanningsforbundet i Vest-Agder og tillitsvalgt for lærere Åse Løvdal stemmer Arbeiderpartiet. – Jeg har alltid hatt sympati med og stemt Arbeiderpartiet, sier hun.

original_1478638572_3295496

Åse Løvdal er utdannet barnehagelærer. I tillegg til at hun var leder av Utdanningsforbundet i Vest-Agder i 10 år, har hun også sittet i Landsstyret for Norsk Lærerlag. Alt i alt har hun vært tillitsvalgt på heltid i over 20 år.

Hun stiller nå til valg for Arbeiderpartiet i Kristiansand

– Jeg har alltid sympatisert med og stemt Arbeiderpartiet. Men jeg meldte jeg meg inn i partiet først etter 22. juli. Det gjorde utrolig stort og uslettelig inntrykk på meg, sier Løvdal.

Inkluderende fellesskole

Hun forteller at hun har valgt å holde en lav profil mens hun var fylkesleder, fordi Utdanningforbundet er en politisk uavhengig organisasjon. Nå når hun avsluttet arbeidet som fylkeleder etter tre perioder, meldte hun seg til tjeneste for Arbeiderpartiet.

Hun sier bakgrunnen hennes som lærer og tillitsvalgt sammenfaller godt med Arbeiderpartiets politikk.

– Utdanningforbundet er jo veldig opptatt av en inkluderende felleskole, en politikk jeg fant igjen i Arbeiderpartiet. I det hele tatt står Arbeiderpartiet for en sterk offentlig sektor som kan være med på å sikre alle et verdig og trygt liv, sier Løvdal.

Respekt og toleranse

Videre sier hun at ut fra barnas ståsted så mener hun at offentlig felleskole, med like rettigheter for alle, gir barna en verdi som de har brukt for senere i samfunnet.

– De får en bit av andres virkelighet der andre er. De utvikler respekt, toleranse og alle de verdiene som Arbeiderpartiet står for, sier den tidligere lederen av Utdanningforbundet i Vest-Agder.

Lytter til lærerorganisasjonene

Når det gjelder dagens politikk fra sittende regjering har hun følgende å si:

– De har blant annet åpnet for et mye større mangfold av privatisering som jeg mener er en feil utvikling. Da oppnår man ikke den verdien som jeg synes er viktig i et samfunn, sier Løvdal.

Hun er glad for at Ap har lyttet til lærerorganisasjonene når det gjelder behovet for flere lærere i skolen.

– Slik at læreren skal ha anledning til å se hver enkelt elev, for det gjør de ikke i dag. De gjør så godt de kan, men de er for få, konkluderer Løvdal.

Likestilling

Hun sier Arbeiderpartiet er et parti som er opptatt av en sterkt fagbevegelse.

– En fagbevegelse som finner de gode lønsingene sammen med arbeidsgiver, sier hun.

Løvdal er også svært opptatt av likestilling - en annen viktig grunn til at hun alltid har stemt Arbeiderpartiet, og nå stiller til valg for dem.

– Arbeiderpartiet står for et syn på likestilling som jeg deler. Den kampen er ikke over, for å si det sånn. Den kampen den må vi fortsatt kjempe, avslutter 3. kandidat for Kristiansand Arbeiderparti Åse Løvdal.