Arbeiderpartiet er klima- og miljøpartiet

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn Hege Lønning er selvsagt opptatt av miljø - og hun stemmer Arbeiderpartiet. – Sammenfallende og riktig, sier Lønning.

original_1478641209_359721

At Hege Lønning opplever partitilknytningen og miljøfokuset som sammenfallende i forhold til det arbeidet hun har i Miljøfyrtårnet henger blant sammen med de verdiene Arbeiderpartiet står for når det kommer til kollektivtransporten.

– Jeg pendler selv mellom Kristiansand og Mandal. Etter jeg begynte i Miljøfyrtårnet bruker jeg stort sett kollektivtransport selv. Det er veldig fremtidsrettet, sier Lønning.

Hun er også er en varm forkjemper for elbil.

– Men det er jo det med elbil at den skal ha strøm og batteri. Det ville ikke vært bra om alle hadde gått over til elbil, og sluttet å kjøre kollektivt, sier hun.

Vil skjerpe forpliktelsene

I miljøfyrtårnet er de selvsagt også opptatt av klima.

– Vi må arbeide videre for fornybar energi, utvikle den grønne industrien og den klimavennlige teknologien, slik at man får en endring, fra fossil energi til fornybar energi. Skal man få dette til må vi ha med oss næringslivet, sier Lønning.

Arbeiderpartiet vil overoppfylle klimamålet og skjerpe forpliktelsene med ti prosent. Det betyr at Arbeiderpartiet vil redusere norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020.

Lønning peker også på at nettopp Arbeiderpartiet ønsker å øke tilskuddene til klimaforskning ved universitetene og i forskningsmiljøene.

Staten har et særlig ansvar

Lønning mener Arbeiderpartiets politikk i langt større grad legger opp til å gi det norske næringslivet incentiver og støtte enn det de de borgrelige gjør i dag.

– Arbeiderpartiet vil bruke enda mer penger på disse endringene, slik at næringen ikke skal måtte ta utgiftene selv. Det er fordi partiet mener at staten har et særlig ansvar for at utviklingen går i riktig retning, sier hun.

Flere tiltak for energibesparelse

Også når det kommer til ENØK-tiltak vil Arbeiderpartiet styrke Enova.

Det jobbes nå blant annet med nytt innkjøpsregelverk i forhold til leverandører til det offentlige.

– Næringsminister Monica Meland (H) har sagt det skal stilles to krav til leverandørene. De skal ha lærlinger og det skal settes et miljøkrav. Det er selvfølgelig noe vi støtter, sier Lønning, men understreker at både Stiftelsen Miljøfyrtårn og Arbeiderpartiet vil ha flere tiltak for å oppnå økt energibesparelse.

– Så er du opptatt av klima og miljø er det Arbeiderpartiet som bør få din stemme mandag, avslutter Hege Lønning.