Arbeiderpartiet er for fengsel i Mandal

Mandals ordfører Alf Erik Andersen (FrP) kommer med meget drøye påstander om Arbeiderpartiet knyttet til Hadia Tajiks besøk på Arbeiderpartiets arrangement i Buen 15. august . Ordførerens uttalelse viser en ting: Han tror ikke på at hans egen regjering vil oppfylle Stortingets vedtak om å bygge fengsel i Mandal.

original_1478638575_5883734

Av Jan Øyvind Åvik (leder Mandal Ap) og Even Tronstad Sagebakken (gruppeleder Mandal AP)

Det er ganske oppsiktsvekkende at en ordfører med en minister fra eget parti, åpenlyst viser så stor mistillit til denne og til egen regjering. Det er nesten så man kan lure på om det har vært budsjettmøte i FrP. Budsjettet avsluttes fra regjeringens side tradisjonelt i slutten av august.

Regjeringen og FrP har ikke kjempet fengslet inn i budsjettet. Det er det KrF som har gjort, i Stortinget. Arbeiderpartiet vedtok at fengsel, ett eller to, skulle bygges på Agder i budsjettet for 2014. Siden har Ap gjentatt det ved hver budsjettbehandling. FrP og Høyre har stemt det ned. Nå, i budsjettet for 2016, var det lagt inn penger til planlegging i Mandal, men ikke i Froland. Det kjempet KrF inn. Igjen hadde Arbeiderpartiet dette inne i sine budsjetter. Så hvorfor Hadia Tajik skulle bruke tid på å besøke ei tomt for et prosjekt Arbeiderpartiet har vedtatt tre ganger, er uforståelig. Arbeiderpartiet har konkludert. Vår Stortingsrepresentant Kari Henriksen jobbet tett med Arbeiderpartiets gruppeleder (daværende varaordfører), og ordfører Askildsen i prosessen forut for at KrF fikk kjempet inn fengselet. Sørlandsbenken jobbet for det og hadde tett dialog med ordførerne i landsdelen.

Ordføreren Andersen mener Arbeiderpartiet bør løfte blikket og tenke større, og mener vi har en interesse i at han ikke lykkes som ordfører. Vi vet ikke hvor langt og stort ordføreren tenker, men særlig høye tanker om gjennomslagskraften til egen regjering, har han tydeligvis ikke. Arbeiderpartiet har tenkt så høyt og langt frem at vi har foreslått nytt fengsel i tre år. FrP bestemte seg i fjor. Vi har ikke noe ønske om å ødelegge for noen i Mandal bystyre, men vi mener det er viktig å debattere om politiske saker. Fengsel er en sak vi står på for å få til, sammen med partiet på Stortinget, gjennom vår representant i justiskomiteen, Kari Henriksen.

For tenk om ordføreren hadde tatt en telefon til gruppeleder av Mandal Arbeiderparti, og spurt litt om besøket? Nå gjorde han ikke det, han valgte å gå ut i avisen.

Hele Mandal bystyre står bak arbeidet med å få fengsel til Mandal. Det har bystyret gjort i to perioder. Grunnarbeidet ble gjennomført, på en meget god måte, av forrige ordfører Tore Askildsen. Da hadde Arbeiderpartiet varaordføreren. Alle partier vil at dette skal bli en realitet, men man må likevel kunne mene at partiet som har ordføreren og ministeren har et større ansvar. Det er ikke det samme som at vi ikke ønsker at den til enhver tid sittende politiske ledelsen skal lykkes i arbeidet med å utvikle byen vår.

Faktisk har det ikke vært uenighet eller konflikter i denne saken her lokalt, før ordfører uttaler seg i Lindesnes avis. Uten å ha tatt kontakt med Arbeiderpartiet lokalt. Det er vel ikke akkurat særlig samlende? Vi synes ordførerens angrep minner om politisk lettvinthet. Det hele bærer preg av spill for galleriet og fremstår som et forsøk på å legge ansvar for å lykkes på Arbeiderpartiet og ikke på egen minister og regjering.



SAKEN

Mandag 15. august hadde Vest-Agder Arbeiderparti et møte om ideologi på Buen i Mandal. Innleder var Hadia Tajik. På grunn av møter i Oslo på dagen, kjørte hun bil direkte fra Oslo, og ankom Mandal 20 minutter før møtet startet. Etter møtet var ferdig ca kl 20.30 måtte hun direkte til Arendal i forbindelse med Arendalsuka.

Senere i uken var det oppslag i Lindesnes Avis med tittelen: Slakter Ap etter Tajik-besøk. Her kritiserer ordføreren Arbeiderpartiet for ikke å legge inn et besøk for Hadia på tomten for det planlagte fengselet. Årsaken til at han synes dette er så viktig, er at han frykter for at det ikke vil bli bevilget penger til fengselet.

I samme artikkel intervjues både leder i Vest-Agder Arbeiderparti, Bjørn Egeli, og gruppeleder i Mandal Arbeiderparti, Even Tronstad Sagebakken; hvor de både forklarer at det ikke var tid, men også påpeker at Arbeiderpartiet er for fengsel i Mandal og at det er regjeringen med ordførerens eget parti som må bevilge pengene og at det er feil å rette kritikken mot Arbeiderpartiet.

Hadia Tajik ringte også Lindesnes Avis og forklarte hvorfor hun ikke rakk å besøke tomten, og presiserte nok en gang at det ikke er Arbeiderpartiet som står i veien for fengselet i Mandal. Det er Fremskrittspartiet som har de to viktigste ministrene i denne saken; Justisministeren og finansministeren.

I samme avis har Lindesnes en lederartikkel hvor de mener Arbeiderpartiet har utvist manglende dømmekraft som ikke har besøkt fengselstomten. Lederartikkelen har tittelen Sosialdemokratisk stritting og mener vi bør innrømme feilen i stedet for å drive med politisk skittkasting. 

Denne lederartikkelen fortjener en liten kommentar:

Det er en underlig påstand fra Lindesnes Avis å beskylde Arbeiderpartiet for manglende dømmekraft å ikke besøke fengselstomta når vi er så tydelige på at Arbeiderpartiet er for fengsel i Mandal. Vi trenger ikke besøke fengselstomta for å bli overbevist. Vi er allerede overbevist og har vært det lenge før regjeringen ble det. Hvis de er det, da?

Og det er merkelig av avisen å påstå at vi bedriver skittkasting når vi påpeker hvem som sitter i regjering og har ansvaret for å bevilge pengene. Avisen fremstår med sin lederartikkel som skremmende lite opplyst om hvem som mener hva i fengselssaken og hvem som er ansvarlig for å legge penger på bordet. Det er synd for debatten, og ikke minst for befolkningen i Mandal å ha en avis som til de grader bommer. Det er nesten som det er viktigere for Lindesnes Avis å gå ordførerens ærend enn å få fengsel til byen.

Audun Øvrebø, fylkessekretær Vest-Agder Arbeiderparti