Arbeid er det viktigste for Vest-Agder

Arbeiderpartiet går til valg på et taktskifte for å flere ut i jobb. Vest-Agder blir viktig for at Norge skal lykkes.

Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen og Odd Omland mener Arbeid er det viktigste for Vest-Agder

Under Høyre/Frp-regjeringen har det blitt skapt færre jobber totalt, enn det ble skapt årlig under Stoltenberg II, sier Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen og Odd Omland.

Arbeiderpartiet vil gjøre det viktigste i Norge til det viktigste i politikken. Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid er viktigst for oss fordi det er viktigst for Norge. Vi går derfor til valg på et taktskifte for å få flere i jobb og sørge for å skape flere arbeidsplasser

- Vi kan ikke fortsette som nå, for andelen av befolkningen vår som er i arbeid var i 2016 den laveste på over 20 år. Under Høyre/Frp-regjeringen har det blitt skapt færre jobber totalt, enn det ble skapt årlig under Stoltenberg II, sier Jonas Gahr Støre.  

- Regjeringen bagatelliserer utfordringene på arbeidsmarkedet. Statsminister Erna Solberg er selvtilfreds med egen innsats, og forstår ikke alvoret. Det står i sterk kontrast med det viktigste for Norge i årene fremover som er å få flere i jobb. Derfor trenger Norge et vaktskifte, for å få et taktskifte for å møte den største samfunnsutfordringen vår de neste ti årene sier Arbeiderpartiets 1. og 2. kandidat ved valget, Kari Henriksen og Odd Omland.

På Sørlandet og Vest-Agder er det et stort overskudd av ren miljøvennlig kraft. Arbeiderpartiet vil bruke denne krafta til både å sikre arbeidsplassene i fylkets store prosessindustri og til å utvikle nye arbeidsplasser på Sørlandet, fremfor å selge den til utlandet, sier de to stortingskandidatene. - På Vennesla etableres nå det som etter planen skal bli verdens største datalagringssenter på miljøvennlig kraft, og det er planer også på Lista. Dette vil vi bidra til at de skal klare ved at staten tar ansvar for å finansiere større fiberkapasitet til Europa og at vi holder strømprisene lave, sier Henriksen og Omland.

- For at Norge skal lykkes, må Vest-Agder lykkes. Arbeiderpartiet har stått i spissen for en offensiv Sørlandsstrategi og jobbet for å sikre etableringen av Mechatronics Innovation Lab (MIL). Det er et godt eksempel på hvordan et tett samarbeid mellom forskning og næringsliv hjelper oss å ta i bruk ny teknologi, som sikrer fremtidens arbeidsplasser. For eksempel ved å ta i bruk de store fornybare energiressurser Agder har, sier Støre.

Det ble skapt flere nye arbeidsplasser hvert år underStoltenberg II regjeringen, enn hva det er skapt under de fire årene med Solberg-regjering.

Sysselsettingen økte med 358 700 fra 2005 til 2013, noe som gir en gjennomsnittlig årlig økning på 44 800. Sysselsettingen økte totalt med 43 100 fra 2013 til 2016. Kilde: SSB, Nasjonalregnskapet