Ap vil bygge Søgne og Farsund vgs

Arbeiderpartiet står på tidligere vedtak om å bygge ny videregående skole i Søgne og å ferdigstille Eilert Sundt i Farsund og støtter ikke forslaget om å utsette disse skolene.

Søgne videregående skole på Tangvall

Slik kan Søgne vgs og Tangvall ungdomsskole bli seende ut. Foto: Rambøl

Fylkesrådmannen har foreslått å utsette byggingen av ny videregående skole på Tangvall i Søgne og ferdigstillelse av Eilert Sundt i Farsund. Arbeiderpartiet foreslår å opprettholde tidligere vedtak og går i mot rådmannens forslag.

– Vi framskynder Eilert Sundt til 2021 som opprinnelig tenkt. Skolen på Tangvall i Søgne bør bygges ut samtidig som kommunen bygger ny ungdomsskole og ikke vente, sier Aps Randi Øverland.

Ap dekker inn ved å øke lånerammen. Øverland sier skolene ikke blir billigere av en utsettelse, tvert imot. 

- Søgne kommune et sterkt behov for en ny ungdomsskole, og planen er å bygge disse to skolene sammen med flere felles funksjoner. Hvis vi utsetter må Søgne starte alene. De har ikke tid til å vente. Det blir sannsynligvis dyrere å bygge hver for seg enn sammen, sier Øverland og peker på at det vil være et løftebrudd overfor Søgne hvis fylkeskommunen nå utsetter.