Ap har alltid vært for nye veier

La oss bare slå fast med en gang: Det vil bli bygd ny motorvei mellom Kristiansand og Stavanger uavhengig av hvilken regjering som sitter etter valget.

Vei

I 2013 la regjeringen ledet av Arbeiderpartiet frem forslag til ny nasjonal transportplan. Alle prosjektene som landsdelen hadde foreslått var med. Vi har ikke endret standpunkt og garanterer at vi fortsatt vil bygge ny vei mellom Kristiansand og Stavanger når vi tar over regjeringskontorene til høsten.   

Høyre og Frp forsøker å skape et skremmebilde av at veien mellom Kristiansand og Stavanger står i fare for ikke å bli bygd hvis Arbeiderpartiet kommer til makta. La oss bare slå fast med en gang: Det vil bli bygd ny motorvei uavhengig av hvilken regjering som sitter etter valget.   

Grunnen til at vi har vært skeptiske til å etablere et aksjeselskap til å planlegge utbyggingen, er at vi vil ha mindre byråkrati og mest mulig vei for pengene.   

Det er bra at Nye Veier prioriterer E39, slik Arbeiderpartiet også la opp til i vår plan. Men vi registrerer at det tar tid, at mye penger går til byråkrati og at det planlegges å bygge veien med redusert standard.   

For Arbeiderpartiet er det viktigste at veien blir bygd, ikke at det er et privat selskap som planlegger jobben. Vi vil bruke fellesskapets penger fornuftig, ha minst mulig byråkrati, mest mulig vei og har derfor sagt at vi vil vurdere organiseringen, ikke utbyggingstakten.