”Alle skal med” fra Jegersberg gård

Arbeid til alle er et av fire hovedtema for kommende valgkamp for Arbeiderpartiet. Hadia Tajik ledsaget av Kari Henriksen, er på kortbesøk til Jegersberg gård for å bli informert om aktivitetene.

Hadia Tajik og Kari Henriksen på Jegersberg gård

Hadia Tajik og Kari Henriksen på Jegersberg gård.

Stedet er et rus- og medikamentfritt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige, og består av et fellesskap av mennesker som bor og arbeider sammen. 

Gjennom å bo på Jegersberg gård over flere år så skal den enkelte opparbeide seg kompetanse som han tar med deg videre i livet. I løpet av botiden skal beboerne kvalifisere seg for ordinært arbeid. Den første tiden jobber den enkelte på gården, tett sammen med en mentor. Etter hvert påbegynner hver enkelt et individuelt kvalifiseringsløp hvor målet er å bli selvforsørgende gjennom ordinært arbeid.

Senteret er enestående i Norge og beskrives som banebrytende. Jegersberg gård drives etter en italiensk modell. https://www.sanpatrignano.com

Pål Magne Steinsland orienterer Hadia Tajik og Kari Henriksen om arbeidet på Jegersberg gård. Foto: Leif Lyngø

Pål Magne Steinsland orienterer Hadia Tajik og Kari Henriksen om arbeidet på Jegersberg gård.

Daglig leder Pål Magne Steinsland er entusiastisk omviser og har grunn til å være stolt over hva som er gjort. Per i dag bor 12 på Jegersberg. Målet i første omgang er 26 med ambisjon om utvidelse til det dobbelte. Beboerne kommer fra flere kommuner. Inntekter til drift og investeringer hentes fra kommunene som kjøper enkeltplasser, leieinntekter for husvære fra den enkelte beboer, kommunale- og statlige tilskudd og ikke minst sponsorpenger fra lokale firmaer og bedrifter.

Jegersberg gård er et forbilledlig eksempel på tiltak hvor tidligere rusavhengige skal tilbake til samfunnet i jobb og leve meningsfylt på linje med oss andre.

For Hadia Tajik og Kari Henriksen er Jegersberg gård et tiltak som helt passer inn partiets hovedparole for valget 2017 ”Alle skal med”.

Les også artikkel i Kristiansand Avis om besøket

Tekst og foto: Leif Andreas Lyngø