- En hån mot norske bønder

Arbeiderpartiets Odd Omland er opprørt over at næringskomiteen heller ikke i dag fikk avgitt innstilling til jordbruksmeldingen, som nå utsettes for tredje gang.

Odd Omland

- Denne forsinkelsen vil gjøre vårens jordbruksoppgjør svært krevende, siden Stortinget ikke får behandlet saken ferdig før etter påske. Dette er en hån mot norske bønder, sier Omland.   

- Det vi er vitne til nå, er en uverdig prosess. Norsk landbruk fortjener bedre enn å bli offer for politisk spill og spetakkel på Stortinget, tordner Omland.   

Han mener regjeringen har satt norsk landbruk i en vanskelig situasjon. - Det som står på spill, er norsk matproduksjon for framtida og muligheten til å opprettholde et levedyktig landbruk over hele landet.   

Omland tror det er endringsforslagene landbruket selv oppfatter som dramatiske i jordbruksmeldingen som gjør det vanskelig å få saken gjennom i Stortinget. - Høyre- og Frp-regjeringens mantra om et mer kostnadseffektivt landbruk, mer sentralisering og angrep på hele den norske landbruksmodellen ville endret Norge for all framtid. Det er ikke rart at dette møter motstand, sier Omland. 

Han mener meldingen som landbruksministeren la fram allerede før jul, må ha vært særdeles dårlig forankret i Stortinget.   - Vi har fått nok et eksempel på regjeringens manglende gjennomføringskraft. Denne gangen rammer det dessverre norske bønder og Distrikts-Norge, avslutter Omland.