Våre politikere


Stortingskandidater

 • Kari Henriksen

  kari.henriksen@stortinget.no 900 67 690

  Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

 • Odd Omland

  odd.omland@stortinget.no 992 16 311

  Odd ble valgt inn som fast representant i 2013, og har sin første periode på Stortinget. I forrige perioden var han 1. vara. Han sitter i Næringskomiteen og har blant annet ansvar for virkemiddelapparatet i næringsutvikling i Arbeiderpartiets fraksjon. Han benyttes ofte som talsperson for Arbeiderpartiet i landbrukssaker. Før han ble valgt inn på Stortinget var han ordfører i Kvinesdal fra 2003. Han er utdannet industrirørlegger og startet sin yrkeskarriere som industrirørlegger ved Kvina Verft. Han var aktivt med i fagforeningen ved verftet. I 1998 ble han direktør for verftet og var det til han ble ordfører i 2003. Odd Omland har drevet aktivt som bonde sammen med sin kone inntil driften ble overlatt til sønnen i 2002.

 • Astrid Margrethe Hilde

  astridm.hilde@gmail.com 907 51 461

  Astrid har vært ordfører i Søgne fra 2015. Hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2011, men har allerede erfaring som leder i Søgne Arbeiderparti og fra fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. I 2014 ble hun spurt av partileder Jonas Gahr Støre om å bli med i hans nyopprettede klimapanel, og sitter der sammen med et bredt spekter av mennesker med erfaring fra akademia, næringsliv og miljøbevegelse. Dette panelet skal bidra til å gjøre Arbeiderpartiets klimapolitikk så bra som mulig. Astrid er utdannet jurist og har yrkeserfaring fra trygdeetaten, NAV og advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig. Fra 2007 arbeidet hun som jurist i Agder Energi Nett. Fra 2001 var hun advokat og leder for storkundeavdelingen i Agder Energi.

 • Kai Steffen Østensen

  vgdgks@hotmail.com 454 14 793

  Kai Steffen er medlem av kommunestyret i Farsund og fylkestinget i Vest-Agder, hvor han sitter i hovedutvalg for kultur og utdanning. Han var den første leder i ungdommens fylkesting da det ble opprettet i 2013. Han er nestleder i Kristne Arbeidere på Agder, har vært medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti og leder av AUF i Vest-Agder. Utenfor Arbeiderpartiet er Kai Steffen medlem av Bispedømmerådet i Agder og Telemark , medlem av Kirkemøtet og i landsstyret til Ung kirkesang. Kai Steffen studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon på UiA. Dette året har han permisjon fra studiene og er frikjøpt 100% som leder av Studentorganisasjonen i Agder. Han er også medlem av fakultetsstyret for samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiA.

 • Jannike Arnesen ble som 19-åring, fast representant i Kristiansand bystyre fra 2011. Hun er inne i sin andre periode og representerer Ap i helse- og sosialstyret. Hun har vært leder i Kristiansand AUF og sekretær i Kristiansand Arbeiderparti. Jannike er utdannet sykepleier og jobber på Lindrende avdeling ved Sørlandet sykehus. Hun har også jobbet noen måneder ved Dronning Ingrids hospital i Nuuk, Grønland. For tiden er hun kommunikasjonsstudent på deltid ved UiA.

 • Even Tronstad Sagebakken

  events77@outlook.com 952 58 096

  Even er gruppeleder i Mandal bystyre og medlem av fylkestinget, hvor han sitter i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø. I forrige bystyreperiode var han varaordfører i Mandal og har vært medlem i Vest-Agder Arbeiderpartis fylkesstyret. Han har også vært medlem i Arbeiderpartiets familieutvalg som har utformet forslag til partiets familiepolitikk som skal behandles på landsmøtet i 2017. Even har erfaring som lærer og undervisningsinspektør, før han i 2012 ble rektor ved Spangereid skole i Lindesnes. Han er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Agder og har Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse ved BI.

 • Nora Ånonsen Chayed

  norachayed@hotmail.com 941 50 987

  Nora er 18 år, leder i Vennesla AUF, nestleder i AUF i Vest-Agder og medlem av AUFs landsstyre. Hun ble valgt til vara for lederen av kvinnenettverket til styret i Vest-Agder Arbeiderparti på årsmøtet i 2016, men har rykket opp som fast medlem og leder av kvinnenettverket. Lederen har ett års permisjon. Nora er leder og var med å starte opp Ungdom mot EU i Vest-Agder. Hun er medlem i landsstyret i Ungdom mot EU. I tillegg er hun ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet i Vennesla. Nora er elev ved Vågsbygd videregående skole.

 • Abdullahi Mohamed Alason

  abdullahi.mohamed.alason@kristiansand-bystyre.no 905 25 434

  Alason ble valgt inn i bystyret i Kristiansand i 2007 og har blant annet erfaring som leder av Kulturstyret, medlem av formannskapet og kommunalutvalget. Han er og har vært styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti i mange år. Han deltok i Arbeiderpartiets sentrale organisasjonsutvalg og Arbeiderpartiets sentrale integreringsutvalg, som ble ledet av Jonas Gahr Støre. Han jobber som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har tolkeutdanning fra høgskolen i Telemark.

 • Birte Usland

  birteus@online.no 412 84 837

  Birte var varaordfører, medlem av kommunestyret og formannskapet i Marnardal i perioden 2011-2015. Hun er nå medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. Hun har erfaring fra fire år i konsernstyret i Nortura og seks år i styret i Innovasjons Norge Agder. Hun har vært leder av Vest-Agder Bondelag i 10 år, og er i sitt andre år i styret i Norges Bondelag. Birte er utdannet Agronom og har vært selvstendig næringsdrivende i over 20 år.

 • Jan Erik Tønnesland

  j.tonnesland.krs@hoermann.no 414 99 000

  Jan Erik er varaordfører i Songdalen, hvor han også har erfaring som gruppeleder og medlem i kommunestyret. Han er nå inne i sin fjerde periode. Han er medlem i fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti, hvor han ble valgt inn på årsmøtet i 2016. Jan Erik har utdanning fra yrkesfag og innen personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer, og yrkeserfaring som selger og salgsleder. Han arbeider nå som selger i industri for Hörmann Norge.

 • Haldis Quale

  Haldisq@gmail.com 471 68 934

  Haldis ble valgt inn i kommunestyret i Farsund ved valget i 2015, og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hun har studert journalistikk i Bergen, pedagogikk og statsvitenskap ved Universitet i Agder og arbeider som adjunkt/faglærer i Lyngdal.

 • Ahmed Lindov

  vamedic@hotmail.com 416 49 776

  Ahmed er kommunestyrerepresentant i Kvinesdal og styremedlem i Kvinesdal AP. Han har tidligere vært nestleder for Kvinesdal og Flekkefjord AUF og leder i Kvinesdal AUF. Han var medlem i styret i den Bosnisk foreningen i Sør-Norge fra 2014 og ble leder i 2016. Ahmed har en bachelor i rettsvitenskap ved UiA og er for øyeblikket masterstudent i rettsvitenskap ved UiO. Han bor på en aktiv sauegård og driver egen regnskapsbedrift sammen med 2 partnere.

Fylkestinget

 • Gruppeleder og opposisjonsleder i fylkestinget og fylkesutvalget

 • Nils Harald Rennestraum

  nils-harald.rennestraum@erametgroup.com 480 53 827

  Fylkestinget og Fylkesutvalget

 • Anne B. Aglen Bystadhagen

  anne.bystadhagen@flekkefjord.kommune.no 481 45 422

  Fylkestinget og Fylkesutvalget

 • Even Tronstad Sagebakken

  events77@outlook.com 952 58 096

  Even er gruppeleder i Mandal bystyre og medlem av fylkestinget, hvor han sitter i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø. I forrige bystyreperiode var han varaordfører i Mandal og har vært medlem i Vest-Agder Arbeiderpartis fylkesstyret. Han har også vært medlem i Arbeiderpartiets familieutvalg som har utformet forslag til partiets familiepolitikk som skal behandles på landsmøtet i 2017. Even har erfaring som lærer og undervisningsinspektør, før han i 2012 ble rektor ved Spangereid skole i Lindesnes. Han er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Agder og har Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse ved BI.

 • Karin Hodne

  karin.hodne@live.no 906 25 928

  Hovedutvalg for kultur og utdanning. Fraksjonsleder

 • Kai Steffen Østensen

  vgdgks@hotmail.com 454 14 793

  Kai Steffen er medlem av kommunestyret i Farsund og fylkestinget i Vest-Agder, hvor han sitter i hovedutvalg for kultur og utdanning. Han var den første leder i ungdommens fylkesting da det ble opprettet i 2013. Han er nestleder i Kristne Arbeidere på Agder, har vært medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti og leder av AUF i Vest-Agder. Utenfor Arbeiderpartiet er Kai Steffen medlem av Bispedømmerådet i Agder og Telemark , medlem av Kirkemøtet og i landsstyret til Ung kirkesang. Kai Steffen studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon på UiA. Dette året har han permisjon fra studiene og er frikjøpt 100% som leder av Studentorganisasjonen i Agder. Han er også medlem av fakultetsstyret for samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiA.

 • Line Strisland

  lstrisland@yahoo.com.sg 911 14 080

  Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU)

 • Helge Stapnes

  hstapnes@online.no 909 63 800

  Fylkestinget og Hovedutvalg for Samferdsel, Areal og Miljø (SAM) Fraksjonsleder. Kommunestyrerepresentant og leder i Kultur- og utviklingskomiteen i Songdalen. Leder i Songdalen Arbeiderparti.

 • Fredrik Jensen

  fredrjensen@gmail.com 920 54 439

  Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU)

 • Reidunn Gøthesen Scherpf

  reidunn.scherpf@gmail.com 907 54 018

  Fylkestinget og Hovedutvalg for Samferdsel, Areal og Miljø (SAM)

Stortingsrepresentanter

 • Kari Henriksen

  kari.henriksen@stortinget.no 900 67 690

  Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

 • Odd Omland

  odd.omland@stortinget.no 992 16 311

  Odd ble valgt inn som fast representant i 2013, og har sin første periode på Stortinget. I forrige perioden var han 1. vara. Han sitter i Næringskomiteen og har blant annet ansvar for virkemiddelapparatet i næringsutvikling i Arbeiderpartiets fraksjon. Han benyttes ofte som talsperson for Arbeiderpartiet i landbrukssaker. Før han ble valgt inn på Stortinget var han ordfører i Kvinesdal fra 2003. Han er utdannet industrirørlegger og startet sin yrkeskarriere som industrirørlegger ved Kvina Verft. Han var aktivt med i fagforeningen ved verftet. I 1998 ble han direktør for verftet og var det til han ble ordfører i 2003. Odd Omland har drevet aktivt som bonde sammen med sin kone inntil driften ble overlatt til sønnen i 2002.