Dette mener vi om skole

Arbeiderpartiet ser det som en grunnleggende verdi at ulike barn går på samme skole. Det er med på å skape små forskjeller mellom folk.

Vi vil ha en god offentlig skole. Alle skal kunne lese, skrive og regne når der ferdig i andre klasse.

Vi vil ha en god offentlig skole. Alle skal kunne lese, skrive og regne når der ferdig i andre klasse.

  • Tidlig innsats starter i barnehagen. Vi vil sikre en god oppvekst med flere lærere i barnehage og skole, og få på plass en norm for hvor mange pedagogisk ansatte det skal være i en kommune.  
  • Vi vil at skattepengene skal brukes til å satse og utvikle en sterk offentlig og inkluderende fellesskole. Vi sier nei til private skoler hvor denne går ut over den offentlige skolen.    
  • Vi vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti der alle elever sikres den hjelpen de trenger for at de skal mestre disse grunnleggende ferdighetene før de går ut av andre klasse. 
  • Vi vil gjøre yrkesfagene mer attraktive ved å gi dem mer praksis. Vi skal også øke lærlingtilskuddet og sikre lærlinger den læringsplassen de har krav på. 
  • Vi vil øremerke midler til helsetjenester for våre elver og studenter i Agder. 
  • Vi vil utjevne forskjellene i finansieringen mellom universiteter for at UiA skal få mer penger til både forskning og utdanning.

Derfor trenger vi en ny regjering

  • Fordi vi vil at alle skattepengene skal gå til skolene, og ikke i lomma på kommersielle aktører. 
  • Fordi vi trenger en skole med mangfold, tidlig innsats og flere lærere, ikke mer testing og prøving slik H/Frp-regjeringen presser på. 
  • Fordi mangfoldet i utdanningssektoren svekkes hver dag regjeringen åpner opp for flere private skoler 

Vil du vite mer om hva vi mener om skole og utdanning kan du klikke her

Vil du vite mer om hva vi mener om andre saker kan du klikke her

Er du enig med Vest-Agder Arbeiderparti om Dette mener vi om skole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker