Dette mener vi om landbruk

Vi trenger bønder i Agder

Vi trenger bønder i Agder

Vi trenger bønder i Agder for å sikre produksjon av kortreist mat og bosetting i hele fylket.

Arbeiderpartiet vil ha et sterkt og bærekraftig landbruk over hele landet. Vi vil øke verdiskapingen og matvareproduksjonen i landbruket. Bærebjelkene som ligger i jordbruksavtalen, importvernet, eiendomslovgivningen og markedsordningene, har tjent oss godt og skal ligge fast. 

Høyre og Frp-regjeringens ønske om stadig større bruk går ut over bøndene i Agder. Her har vi et flertall av små og mellomstore bruk. Vi mener landbrukspolitikken må ta hensyn til at landskapet i landet vårt er forskjellig, og at vi trenger bønder i Agder for å sikre produksjon av kortreist mat og bosetting i hele fylket.

  • Vi vil tette inntektsgapet i landbruket ved å ved å gi bøndene lik kronemessig inntektsutvikling som andre grupper. 
  • Vi vil prioritere distriktslandbruket og de små og mellomstore brukene, samt sikre forutsigbarhet for alle grupper bønder. 
  • Vi vil ha klarere føringer på at investeringer i 15-30 årskyr bør prioriteres høyere uten krav om økning i produksjonen. 
  • Vi går i mot H/Frp regjerings forslag om dramatiske endringer av konsesjonsloven, som har dramatiske konsekvenser for Vest-Agder ved at ca 70% av brukene blir uten odelsrett, priskontroll og boplikt.

Her kan du lese mer om vår landbrukspolitikk.

Vil du vite mer om våre andre saker, kan du klikke her.

Er du enig med Vest-Agder Arbeiderparti om Dette mener vi om landbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker