Dette mener vi om klima og miljø

Vi vil ta klimaendringene på alvor!

Electric City Agder er visjonen om en landsdel som utnytter vår rene norsk vannkraft til å etablere ny klimavennlig industri og gjøre dagens næringsliv mer klimavennlig.

Electric City Agder er visjonen om en landsdel som utnytter vår rene norsk vannkraft til å etablere ny klimavennlig industri og gjøre dagens næringsliv mer klimavennlig.

  • Vi vil ta en ledende rolle i etableringen av og utviklingen av nye løsninger for carbonfangst og lagring for å oppfylle Parisavtalen. Her har landbruket en rolle i f. eks å lagre karbon i jord og at vi i en ny klimafremtiden må vi utnytte fotosyntesen, de grønne karbon bedre, ikke bare i havet, men også skog og jord. 
  • Electric City Agder er visjonen om en landsdel som utnytter vår rene norsk vannkraft til å etablere ny klimavennlig industri og gjøre dagens næringsliv mer klimavennlig. Vi vil bidra med en aktiv klima og næringspolitikk hvor vi legger til rette for datalagringssentre på Sørlandet, at næringstransport kan skje med nullutslippsbiler og etablering av landsstrømsanlegg for ferjer og skip i havnene. 
  • Det må bygges ut ladestasjoner for elbiler og fyllestasjoner for hydrogenbiler og andre nullutslippsbiler i hele fylket for å nå målet om at alle nye biler som selges i 2025 skal være fossilfrie. 
  • Nye bygg skal bygges i klimavennlige materialer, fortrinnsvis i tre, og det må legges til rette for bygging av plusshus i landsdelen. 
  • Klimateknologifondet skal styrkes. Dette er særlig med sikte på utvikling av ny teknologi for prosessindustri for å få ned utslipp og bedre konkurranseevnen. 
  • Vi skal bruke mindre plast og må ta på alvor tiltak mot marin forsøpling. Vi skal øke innsatsen på forskning for å finne alternative løsninger for mikroplastbruken

Derfor trenger vi ny regjering

  • Høyre/Frp-regjeringen vil ikke følge opp klimaforliket fra Stortinget, hvor alle partiene unntatt Frp ble enige om at Norge skulle være karbonnøytralt i 2030 hvis vi fikk en internasjonal klimaavtalen 
  • Vi har en regjering hvor flere av medlemmene mener at klimautfordringene ikke er menneskeskapte. 
  • Alt ligger til rette for å utvikle nye, grønne arbeidsplasser på Sørlandet. Men Høyre/Frp-regjeringen somler med å bidra til denne utviklingen.

Vil du vite mer om vår klimapolitikk kan du se her

Her kan du få mer informasjon om våre andre saker.

Er du enig med Vest-Agder Arbeiderparti om Dette mener vi om klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker