Dette mener vi om helse og eldre

Alle skal ha like muligheter til god helse.

Alle skal ha like muligheter til god helse.

Vi trenger flere hele stillinger i helsevesenet. Det er bra for både pasienter og ansatte.

  • Sykehusøkonomien må styrkes for å øke rekruttering av nødvendig fagkompetanse og for å utbedre bygningene. Samarbeid med kommuner og brukerorganisasjoner må utvikles, og pasienter med akutte tilstander eller kroniske lidelser skal følges opp på en god måte i regionen. 
  • Øremerke midler til skolehelsetjenesten og starte e-helsesøster tilbud. Fastlegebesøk skal være gratis for unge under 18 år. 
  • Eldre skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Det må legges til rette for nye boformer med brukervennlige og fleksible løsninger ved å ta i bruk moderne hjelpemidler. Vi må tilby flere hele stillinger slik at de eldre har færre pleiere å forholde seg til. 
  • Gi helsehjelp, ikke straffe rusavhengige. Styrke tilbakeføringsarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Derfor trenger vi en ny regjering

  • Fordi Høyre/Frp-regjeringen bryter sine egne løfter om 12 milliarder til sykehusene. Med vårt budsjett ville Sørlandet sykehus fått 70 millioner kroner mer. 
  • Fordi Høyre/Frp-regjeringen privatiserer mer av offentlige helsetjenester. Vi vil bruke pengene på offentlige sykehus, ikke profitt og utbytte. Alle skal ha like muligheter til et godt helsetilbud. 
  • Fordi Høyre/Frp-regjeringen ikke gjør det som virker for å sikre alle barn god helse. De sier nei til skolemat, fysisk aktivitet og skolefrukt. Vi sier ja, for vi vet at dette har betydning og utjevner forskjeller.

Her kan du lese mer om hva vi mener om helse og eldre

Vil du vite hva vi mener i andre saker, kan du klikke her

Er du enig med Vest-Agder Arbeiderparti om Dette mener vi om helse og eldre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker