Dette mener vi om arbeid

Arbeid til alle er jobb nummer én!

Sysselsetting

Det ble skapt flere jobber hvert år under Stoltenberregjeringen enn under alle årene til sammen med Solberg

Her på Sørlandet har vi opplevd oljekrisa sterkt, og har blant landets høyeste arbeidsledighet. I tillegg skapes det nesten ikke nye jobber. Under vår regjering ble det skapt like mange nye jobber hvert år, som det er skapt totalt under de fire årene med Høyre og Frp-regjeringen.

Ren, fornybar vannkraft er Sørlandets fortrinn. Arbeiderpartiet har en aktiv næringspolitikk og vil bruke den fornybare energien til å skape nye arbeidsplasser.

  • Vi skal gjøre Sørlandet verdensledende på grønne datasentre og etablere nye arbeidsplasser med utgangspunkt i vår rene, fornybare kraft. Gjennom dette tar vi en posisjon i Europa som Agder Electric City. 
  • Vi vil styrke rådgivning og forenkle jobben i startfasen til de som starter nye bedrifter. I tillegg må overgangen fra etablering til driftsfasen bli lettere. 
  • Strømprisene må ivareta konkurranseevnen til industrien på Sørlandet. 
  • Vi vil satse på næringer knyttet til havrommet, og sørge for at landbruket på Agder har gode kår. 
  • Vi vil ha lokalt eierskap på jord, skog og vann og sier nei til salg av Norge. 
  • Fast arbeid til alle og flere hele stillinger må være hovedregelen i arbeidslivet.  

Derfor trenger vi en ny regjering

  • Vest-Agder er hardt rammet av oljekrisa, men Høyre/Frp-regjeringen prioriterer ikke Sørlandet. 
  • Mens arbeidsledigheten steg, kuttet Høyre/Frp-regjeringen i pengestøtten til lokal næringsutvikling. 
  • Vest-Agder kan bli verdensledende på datalagring. Men Høyre/Frp-regjeringen somler med å legge forholdene til rette.

Her kan du lese mer om hva vi mener om arbeid.

Vil du vite hva vi mener i andre saker, kan du se her.

Er du enig med Vest-Agder Arbeiderparti om Dette mener vi om arbeid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker