Alle skal med

Det er kjernen i hva vi står for. At alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor.

Jonas Gahr Støre sammen med stortingskandidatene fra Vest-Agder, Kari Henriksen og Odd Omland.

Målet er å få Jonas som statsminister og at Kari Henriksen og Odd Omland fortsetter på Stortinget til høsten.

Men også at vi stiller krav til hverandre om at alle skal bidra, at alle må ta ansvar.

Valget til høsten er et verdivalg og et retningsvalg. De siste fire årene har de rikeste fått millioner i skattekutt, det skapes nesten ikke nye jobber, privatiseringen øker og forskjellene mellom folk blir større. Vi vil prioritere skole eldre fremfor skattekutt til de som har mest fra før.

  • Vi vil ha en aktiv næringspolitikk hvor vi bruker kraften vi produserer i Agder til arbeidsplasser lokalt, i stedet for å selge den til utlandet. Vi vil ha arbeid til alle! 
  • Vi vil beholde våre felles naturressurser på norske hender. Vi sier nei til salg av Norge.
  • Vi vil styrke Agderbonden slik at vi har tilgang på kortreist mat og at folk kan bo i distriktene. 
  • Vi vil prioritere den offentlige fellesskolen slik at barna lærer å arbeide sammen, uavhengig av religion eller foreldrenes inntekt.  
  • Vi vil at eldre skal bo hjemme så lenge de kan, og at den hjelpen de får skal gis av så få personer som mulig slik at de får færre å forholde seg til. Det krever flere hele stillinger.