Representant

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen er vår ungdomskandidat til fylkestinget i Agder. Han er fra Farsund og sitter nå i kommunestyret i Farsund og i fylkestinget i Vest-Agder. Kai Steffen brenner for gode offentlige skoler som gir ungdom demokratiopplæring og praktisk tilknytning til arbeidslivet.

Kai Steffen Østensen

Bli bedre kjent med Kai Steffen Østensen:

Levekår står også hans hjerte nær. Han ønsker å arbeide for, og bedre levekårene for, alle i Agder - med fokus også på sårbare grupper som skeive, unge og innvandrere.

Kai Steffen er også medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd og Den norske kirkes Kirkemøte. I tillegg har han lang fartstid i studentpolitikken. Han var leder for Studentorganisasjonen i Agder i to år og er nå medlem av Kontrollkomiteen til Norsk studentorganisasjon.