Representant

Helge Stapnes

Helge Stapnes

Songdalen.
Fylkestinget og Hovedutvalg for Samferdsel, Areal og Miljø (SAM)
Fraksjonsleder.
Kommunestyrerepresentant og leder i Kultur- og utviklingskomiteen i Songdalen.