Representant

Fredrik Jensen

Fredrik Jensen

Kristiansand.
Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU)