Representant

Karin Hodne

Karin Hodne

Fylkestingsrepresentant i Vest-Agder.
Medlem av hovedutvalg for kultur og utdanning.
Leder av Vennesla Arbeiderparti.