Våre politikere


Stortingsrepresentanter

 • Kari Henriksen

  kari.henriksen@stortinget.no 900 67 690

  Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

Fylkestinget

 • Gruppeleder og opposisjonsleder i fylkestinget og fylkesutvalget

 • Nils Harald Rennestraum

  nils-harald.rennestraum@erametgroup.com 480 53 827

  Fylkestinget og Fylkesutvalget

 • Anne B. Aglen Bystadhagen

  anne.bystadhagen@flekkefjord.kommune.no 481 45 422

  Fylkestinget og Fylkesutvalget

 • Even Tronstad Sagebakken

  events77@outlook.com 952 58 096

  Even er gruppeleder i Mandal bystyre og medlem av fylkestinget, hvor han sitter i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø. I forrige bystyreperiode var han varaordfører i Mandal og har vært medlem i Vest-Agder Arbeiderpartis fylkesstyret. Han har også vært medlem i Arbeiderpartiets familieutvalg som har utformet forslag til partiets familiepolitikk som skal behandles på landsmøtet i 2017. Even har erfaring som lærer og undervisningsinspektør, før han i 2012 ble rektor ved Spangereid skole i Lindesnes. Han er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Agder og har Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse ved BI.

 • Karin Hodne

  karin.hodne@live.no 906 25 928

  Hovedutvalg for kultur og utdanning. Fraksjonsleder

 • Kai Steffen Østensen

  vgdgks@hotmail.com 454 14 793

  Kai Steffen er medlem av kommunestyret i Farsund og fylkestinget i Vest-Agder, hvor han sitter i hovedutvalg for kultur og utdanning. Han var den første leder i ungdommens fylkesting da det ble opprettet i 2013. Han er nestleder i Kristne Arbeidere på Agder, har vært medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti og leder av AUF i Vest-Agder. Utenfor Arbeiderpartiet er Kai Steffen medlem av Bispedømmerådet i Agder og Telemark , medlem av Kirkemøtet og i landsstyret til Ung kirkesang. Kai Steffen studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon på UiA. Dette året har han permisjon fra studiene og er frikjøpt 100% som leder av Studentorganisasjonen i Agder. Han er også medlem av fakultetsstyret for samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiA.

 • Line Strisland

  lstrisland@yahoo.com.sg 911 14 080

  Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU)

 • Helge Stapnes

  hstapnes@online.no 909 63 800

  Fylkestinget og Hovedutvalg for Samferdsel, Areal og Miljø (SAM) Fraksjonsleder. Kommunestyrerepresentant og leder i Kultur- og utviklingskomiteen i Songdalen. Leder i Songdalen Arbeiderparti.

 • Fredrik Jensen

  fredrjensen@gmail.com 920 54 439

  Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU)

 • Reidunn Gøthesen Scherpf

  reidunn.scherpf@gmail.com 907 54 018

  Fylkestinget og Hovedutvalg for Samferdsel, Areal og Miljø (SAM)